Ansietat

L’ansietat és una resposta emocional normal davant situacions estressants o perilloses. No obstant això, quan aquesta resposta és excessiva, persistent i interfereix amb la capacitat de la persona per a dur a terme les seves activitats diàries, pot ser un símptoma que s’està produint un trastorn d’ansietat.

Els trastorns d’ansietat poden manifestar-se de diferents formes, com a atacs de pànic, fòbies, trastorn obsessivocompulsiu o trastorn d’ansietat generalitzada, entre altres. Els símptomes de l’ansietat poden incloure preocupacions excessives, por intensa, tensió muscular, sudoració excessiva o palpitacions del cor.

La psicoteràpia pot ser molt efectiva en el tractament dels trastorns d’ansietat. En la teràpia, es poden identificar i abordar els patrons de pensament negatius que alimenten l’ansietat, així com desenvolupar habilitats d’afrontament efectives per a gestionar les situacions estressants.

Si estàs passant per un problema d’ansietat, t’animo a considerar la psicoteràpia com una opció de tractament per superar-la. La teràpia pot ajudar-te a recuperar la sensació de benestar emocional i a sentir-te més capaç de manejar els desafiaments de la vida.